Pyclin 300

Thuốc kê đơn
Thành phần: Clindamycin (dưới dạng Clindamycin hydrochlorid) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-26425-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 2.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG