Ancicon

null
Thành phần: Sulpirid 50 mg 50 mg ()
Số đăng ký: VD-27656-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Phân loại: null
Giá tham khảo: 480 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG