Ranitidin 300 mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydrochlorid) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24488-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 670 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG