Bisoloc

Thuốc kê đơn
Thành phần: Bisoprolol fumarat NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-16169-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH United Pharma Việt Nam
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 1.502 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG