CedroDHG 250

null
Thành phần: Cefadroxil 250mg (dạng Cefadroxil monohydrat) ()
Số đăng ký: VD-9986-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.260 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG