Alenbone

Thuốc kê đơn
Thành phần: Acid alendronic (dưới dạng alendronat natri) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24424-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 5.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG