Bepromatol 2.5

Thuốc kê đơn
Thành phần: Bisoprolol fumarat 2,5 mg (Uống)
Số đăng ký: VD-25710-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 1.200 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG