Ampicillin 250mg

null
Thành phần: Ampicilin 250mg (dưới dạng Ampicilin trihydrat) NULL ()
Số đăng ký: VD-17111-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: --
Phân loại: null
Giá tham khảo: 605 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG