Sacendol E

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Paracetamol NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-23748-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 1.200 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG