Alphatrypa DT.

null
Thành phần: Chymotrypsin 4,2mg - 4,2mg NULL ()
Số đăng ký: VD-26281-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG