Recolin

Thuốc kê đơn
Thành phần: Citicolin (dưới dạng citicolin natri) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-25559-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 54.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG