Amursolic

null
Thành phần: Acid ursodeoxycholic 150 mg NULL ()
Số đăng ký: VD-24496-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Liên doanh Meyer - BPC.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: null
Giá tham khảo: 6.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG