Salbutamol

Thuốc kê đơn
Thành phần: Salbutamol sulfat tương đương Salbutamol NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-16380-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 110 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG