Salbutamol 4 mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Salbutamol (dưới dạng salbutamol sulfat) . (Uống)
Số đăng ký: VD-18647-13
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 136 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG