Cefixim 200mg

null
Thành phần: Cefixim trihydrat tương đương 200mg cefixim 200mg ()
Số đăng ký: VD-10693-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty XNK Y tế Domesco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: Đang cập nhật

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG