Acetate Ringer's

null
Thành phần: Mỗi 500ml chứa: Natri clorid 3g; Kali clorid 0,15g; Calci clorid.2H2O 0,1g; Natri acetat.3H2O 1,9g NULL ()
Số đăng ký: VD-24018-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Otsuka OPV
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Phân loại: null
Giá tham khảo: 17.988 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG