Cefozile

null
Thành phần: Cefoperazon 1gam ()
Số đăng ký: VD-10171-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 55.913 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG