Bestdocel 20

Thuốc kê đơn
Thành phần: Mỗi lọ 0,5ml chứa: Docetaxel anhydrous 20mg 20mg ()
Số đăng ký: VD-27255-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 409.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG