Artesunat

null
Thành phần: Artesunat 50mg ()
Số đăng ký: VD-13186-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Xí nghiệp dược phẩm 120- Công ty Dược và TTBYT Quân Đội.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG