AmoDHG 500

null
Thành phần: Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) 500 mg NULL ()
Số đăng ký: VD-24096-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang cứng (xanh bạc - nâu tím bạc)
Phân loại: null
Giá tham khảo: 840 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG