Ramifix 5

Thuốc kê đơn
Thành phần: Ramipril NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-26254-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 3.600 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG