Sovadol

Thuốc kê đơn
Thành phần: Paracetamol ; Tramadol HCl NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-23458-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 6.100 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG