Cefixime Uphace 50

Thuốc kê đơn
Thành phần: Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24336-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 4.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG