Asthmatin 10

Thuốc kê đơn
Thành phần: Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-26555-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 5.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG