Salbutamol 2 mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-23772-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Nghệ An
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 140 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG