Becazithro

null
Thành phần: Azithromycin dihydrat 262mg tương đương 250mg Azithromycin base ()
Số đăng ký: VD-9963-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.553 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG