Augbidil 1g

Thuốc kê đơn
Thành phần: Acid clavulanic (dưới dạng Potassium clavulanate kết hợp với Microcrystallin cellulose (1:1)) 125mg; Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 875mg 125mg, 875mg ()
Số đăng ký: VD-27254-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: Đang cập nhật

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG