Biogesic

null
Thành phần: Acetaminophen ()
Số đăng ký: VD-10853-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH United Pharma Việt Nam
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.473 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG