Sodium Chloride 0,9%

Thuốc kê đơn
Thành phần: Natri chlorid NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24415-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 12.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG