Daiticol

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Diphenhydramin hydroclorid, Kẽm sulfat NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-16491-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2..
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: dung dịch nhỏ mắt
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 3.600 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG