Salbutamol Kabi 0,5mg/1ml

Thuốc kê đơn
Thành phần: Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-19569-13
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 6.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG