Berberin 100mg

null
Thành phần: Berberin clorid ()
Số đăng ký: VD-3574-07
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 630 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG