Rohto antibacterial

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Natri Sulfamethoxazol ; Epsilon-aminocaproic acid ; Dikaliglycyrhizinat ; Chlorpheniramin maleat (400mg; 200mg; 10mg; 2mg)/10ml (Uống)
Số đăng ký: VD-24640-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH Rohto - Mentholatum Việt Nam
Nước sản xuất: Việt Nam
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 48.600 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG