Atafed S PE

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Phenylephrin hydroclorid; Triprolidin hydroclorid NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-20906-14
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 326 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG