Sirô ho Antituss Plus

Thuốc kê đơn
Thành phần: Dextromethorphan HBr; Chlorpheniramin maleat; Natri citrat dihydrat; Guaifenesin (Glyceryl guaiacolat) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-23191-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Sirô
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 4.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG