Salbuthepharm

Thuốc kê đơn
Thành phần: Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-18454-13
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 6.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG