Sorbitol

Thuốc kê đơn
Thành phần: Sorbitol NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-23477-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 600 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG