Rvpara

Thuốc kê đơn
Thành phần: Paracetamol NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24033-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 37.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG