Safetamol 120

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Paracetamol NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24777-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 3.190 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG