Arme-Rogyl

Thuốc kê đơn
Thành phần: Spiramycin; Metronidazol NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-25495-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 1.800 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG