Berberin

null
Thành phần: Berberin clorid 10mg NULL ()
Số đăng ký: VD-10599-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 36 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG