Ranilex

Thuốc kê đơn
Thành phần: Ranitidin HCl; Magnesi oxyd; Magnesi Aluminnosilicat; Magnesi Alumin Hydrat NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-18469-13
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int' l
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 5.900 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG