Berberin

null
Thành phần: Berberin Clorid 100mg NULL ()
Số đăng ký: VD-10876-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: XN Dược phẩm 150
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 450 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG