Spasless

Thuốc kê đơn
Thành phần: Phloroglucinol ; Trimethyl phloroglucinol NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-19831-13
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty CPDP 3/2
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 18.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG