Atiliver Diệp hạ châu

null
Thành phần: Cao khô dược liệu 180mg tương đương: Diệp hạ châu đắng 800 mg; Xuyên tâm liên 200 mg; Bồ công anh 200 mg; Cỏ mực 200 mg NULL ()
Số đăng ký: VD-22167-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.335 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG