Acetaphen Extra

null
Thành phần: Acetaminophen 500mg; cafein 65mg NULL ()
Số đăng ký: VD-11640-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPV
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG