Albinax 70mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Alendronic acid (dưới dạng Alendronat natri) 70mg NULL ()
Số đăng ký: VD-25348-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 15.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG