Agiclovir 200

null
Thành phần: Aciclovir 200 mg; 200 mg ()
Số đăng ký: VD-25603-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG