Biztolbaby

null
Thành phần: Mỗi 1,5 g chứa: Sulfamethoxazol 200mg ; Trimethoprim 40mg 200mg , 40mg ()
Số đăng ký: VD-27276-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.400 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG