Atorvpc 20

Thuốc kê đơn
Thành phần: Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24143-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 1.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG